Home

Spikerspulwike 2018
woensdag 29 augustus t/m vrijdag 31 augustus

Aanmelden vanaf 25 mei t/m 8 juni (deelnemers en vrijwilligers)

SpikerspulwikeSamen hutten bouwen, samen spelen en spelletjes doen in de laatste week van de zomervakantie. Dat is Spikerspulwike Akkrum/Nes!
De Spikerspulwike is voor alle kinderen van OBS Akkrum en de Hasperschool die in het schooljaar 2018/2019 naar groep 4 t/m 8 gaan, en voor alle kinderen uit Akkrum/Nes die naar de basisschool gaan buiten Akkrum.

Heb je zin om mee te doen? Vanaf vrijdag 25 mei kun je je aanmelden via www.spikerspulwike.nl. En ouders, grootouders, tantes en ooms kijk dan ook gelijk of en wanneer je mee kunt helpen! Want… ook dit jaar geldt: de Spikerspulwike kan alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers zijn.