Home

Spikerspulwike 2018
woensdag 29 augustus t/m vrijdag 31 augustus

Aanmelden vanaf 1 t/m 15 juni (deelnemers en vrijwilligers)

SpikerspulwikeSamen hutten bouwen, samen spelen en spelletjes doen in de laatste week van de zomervakantie. Dat is Spikerspulwike Akkrum/Nes!
De Spikerspulwike is voor alle kinderen van OBS Akkrum en de Hasperschool die in het schooljaar 2018/2019 naar groep 4 t/m 8 gaan, en voor alle kinderen uit Akkrum/Nes die naar de basisschool gaan buiten Akkrum.

Heb je zin om mee te doen? Vanaf vrijdag 1 juni kun je je aanmelden via www.spikerspulwike.nl. En ouders, grootouders, tantes en ooms kijk dan ook gelijk of en wanneer je mee kunt helpen! Want… ook dit jaar geldt: de Spikerspulwike kan alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers zijn.