Voor wie

  • Kinderen van OBS Akkrum en kinderen van Ds. Hasperschool die komend schooljaar (2018-2019) in groep 4 t/m 8 zitten.
  • Kinderen uit Akkrum/Nes die naar een basisschool buiten Akkrum gaan en komend schooljaar (2018-2019) in groep 4 t/m 8 zitten.