Voor wie

  • Kinderen van OBS Akkrum en kinderen van Ds. Hasperschool die komend schooljaar (2019-2020) in groep 4 t/m 8 zitten.
  • Kinderen uit Akkrum/Nes die naar een basisschool buiten Akkrum gaan en komend schooljaar (2019-2020) in groep 4 t/m 8 zitten.

Meedoen met Spikerspulwike kost €10 per kind (is dit een lastig bedrag, neem dan contact met ons). Contant betalen op de eerste dag.